Pražákova 551/58, 619 00 Brno +420 603 326 310 presta@tiscali.cz

Měření nerovností

Zkouška nerovností povrchu latí (příčné a podélné)

Účel zkoušky

Posouzení nerovností hotových vrstev vozovky v rámci přejímacích zkoušek.

Předmět zkoušky

Platí pro měření nerovností krytů a podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací.

Vyhodnocení

Zjištěné nerovnosti se vyhodnocují podle maximálních dovolených hodnot, které jsou uvedené v příslušných technických normách pro stavbu vozovek.


Měřicí latě skládací

Hliníková lať 4m - skládací (2x2m)

Provedení: stabilní hliníkový profil 100x18 mm

  • velikost v rozloženém stavu 2,14 m
  • velikost ve složeném stavu 4 m