Pražákova 551/58, 619 00 Brno +420 603 326 310 presta@tiscali.cz

Termíny a definice

Měření nerovností

nerovnost povrchu vozovky pozemních komunikací

vlastnost vozovky, která má rozhodující význam pro pohodlí a bezpečnost jízdy, životnost vozovky a vozidel, je tvořena rozdíly mezi teoretickým povrchem vozovky určeným projektovou dokumentací a skutečným povrchem vozovky

Statická zatěžovací zkouška

sypanina

materiál používaný k budování zemních konstrukcí tvořený zeminami, rozpojenými skalními nebo odpadovými materiály odpovídajících vlastností

míra zhutnění

vztah mezi dosaženým a předepsaným zhutněním