Pražákova 551/58, 619 00 Brno +420 603 326 310 presta@tiscali.cz

Zátěžové zkoušky

Polní zkušebnictví

Měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb, stabilizací, recyklačních materiálů několika způsoby (přímé i nepřímé metody):

měření deformačního modulu a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso staveb

 • silničních
 • železničních
 • pozemních
 • vodohospodářských

Používáme průměr zatěžovací desky 300


ECM-Static

ECM - Static je zařízení pro automatizovanou kontrolu statické únosnosti zhutňovaných sypanin. Umožňuje měření podle ČSN 72 1006 příloha A (DIN 18134), příloha B (ČD S4) a příloha D (ČSN 73 6190) - až 5 zákaznicky definovatelných algoritmů. Možnost rozšíření základní autonomní elektronické jednotky v několika stupních až na komfortní provedení.

 • Měření statického modulu deformace E0 a statického modulu pružnosti E
 • Měření podle ČSN 72 1006 (přílohy A, B a D)

ECM-LDD 100

LDD 100 je zařízení pro rychlou kontrolu dynamických parametrů zhutňovaných sypanin podle ČSN 73 6192 a TP Bf-StB teil B8.3. Vzhledem k rychlosti vyhodnocení a malým rozměrům má široký rozsah použití od zásypů při výkopových pracích v intravilánu měst po výstavbu dálničních komunikací.

 • Měření dynamického modulu deformace Mvd v rozsahu 2 až 220 Mpa
 • Možnost stanovení modulů Edef a E podle ČSN 73 6192 a 73 6190
 • Okamžité vyhodnocení charakteristik včetně tiskového výstupu
 • Grafické znázornění průběhu deformace měřeného materiálu
 • Kompaktní provedení elektronické i mechanické části
 • Přídavné paměti pro trvalé uložení až 150 zkoušek
 • SW pro zpracování dat na PC v dodávce příd. pam.
 • Paměť pro uložení 5 zkoušek v základní dodávce
 • Hmotnost měřicí desky 15kg, průměr 300mm
 • Hmotnost rázového závaží 10kg
 • Silový impuls 7,1 kN, doba rázu 17 ms
 • Kontrastní alfanumerický displej 2x16 znaků
 • Přehledná membránová klávesnice s vysokou životností
 • Praktický a estetický design, kufr pro přenášení el. části
 • Napájení elektronické části ze zabudovaných akumulátorů
 • Doba provozu na aku až 20 hodin, dobíjení ze sítě nebo 12V
 • Obvod reálného času s kalendářem s přesností 10 sec/měsíc