Pražákova 551/58, 619 00 Brno +420 603 326 310 presta@tiscali.cz

Tlakové zkoušky

Po dokončení výstavby nové sítě, případně při revizi kanalizace starých rozvodů, provádíme zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky vnitřní nebo venkovní kanalizace dle ČSN. Zkoušky těsnosti kanalizace lze provádět vodou nebo vzduchem. Vzduchová metoda je rychlejší a méně nákladná. Odpadá čerpání, dovoz vody a prostoje před nasáknutím materiálu. Tlakové zkoušky kanalizace definuje norma ČSN 1610.

Tlaková zkouška těsnosti vodou:

 • vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky těsnosti, kontrola utěsnění přípojek
 • osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody
 • kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění úseku
 • osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební hladinu
 • kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu nasákávání
 • změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního protokolu o tlakové zkoušce
 • vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků

Tlaková zkouška těsnosti vzduchem:

 • vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky těsnosti, kontrola utěsnění přípojek
 • osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vzduchu
 • natlakování úseku kompresorem
 • vizuální kontrola tlaku na manometru, změření úniku
 • odpuštění tlaku a odstranění ucpávek
 • vystavení zkušebního protokolu - protokol tlakové zkoušky